Zwaaikom Ranst

Waar: Ranst

Wat: Locatieonderzoek

Ligging:

02_Zwaaikom_Ranst.png

Doelstellingen:

 • Het voorbereidend onderzoek naar het Economisch Netwerk Albertkanaal stelt op deze  locatie de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein voor:
  • regionaal bedrijventerrein
  • multimodale mogelijkheden: transport-en distibutiezone
  • watergebonden bedrijventerrein

Doorlopen procedures:

 • Passende beoordeling 1 - 2004
 • Passende beoordeling 2 - 2008 diepgaander onderzoek en een uitbreiding van het projectgebied naar de kom van Oelegem
 • Ontsnipperingsstudie door ANB - 2010
 • Detailonderzoek Vleermuizen, geluid, grondwater 2012 - afgerond
 • Inrichtingsmogelijkheden 2013 – verschillende concepten - afgerond
 • Passende beoordeling  (goedkeuring op 27.03.2014)
 • Afweging in Globale plan-MER ENA (goedgekeurd op 20.06.2014) +, maatregelen en compensaties i.v.m. natuurwaarden

Stand van zaken:

 • Haalbaarheidsonderzoek De Scheepvaart - 2015
 • Bepalen gebiedsprogramma / relatie tot ruimere omgeving <> bijvoorbeeld Broechem/Ranst
 • Besluitvorming Vlaamse Regering over gebiedsprogramma
 • Voor elk van de mogelijke scenario’s zijn inrichtingsschetsen getekend: Vlaamse Regering zal hierover beslissen in de zomer van 2015
 • PlanMER opstarten + onderzoek aanvatten privaatpublieke samenwerking
 • Verder onderzoek naar optimale ontsluitingsmogelijkheden, waarbij verschillende oppervlaktescenario’s worden geanalyseerd en bescherming en inbuffering van Schijnvallei, leefbaarheid omwonenden, zuinig ruimtegebruik
 • Elk scenario dient een ontsluitingsvoorstel te bevatten waarbij gefaseerde invulling afhankelijk wordt gemaakt van de mobiliteitsgegevens en verkeersveiligheid