Sint-Pieters-Leeuw

Zuurstof voor de vogelzangbeekInitiatiefnemer: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
 


 

Het project

De Vogelzangbeek is vandaag sterk verweven en verscholen in het verstedelijkte landschap. Dit project wil door ontharding de aanwezigheid van de Vogelzangbeek verbeteren. Door een zeer strategisch gelegen bedrijfsgebouw te slopen, wil het een toonaangevende bijdrage leveren aan het verder ontharden en vrijwaren van de vallei van de Vogelzangbeek. De ontharde ruimte zal worden omgevormd tot natuurgebied, met aandacht voor waterbeheer, biodiversiteit, landschapsbeleving en recreatie. Het project kadert in een ruimere strategische aanpak en ambitie voor het versterken van het netwerk van groenblauwe aders. 

Vogelzangbeek

Technische fiche

  • Locatie: Sint-Pieters-Leeuw 
  • Aanvrager: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 
  • Partners: strategisch project, Vlaamse Milieumaatschappij, Elia, Brussel Leefmilieu 
  • Ontwerpteam: projectteam Zennevallei 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 2788
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 410.118,2
  • Subsidiebelofte ( in €): 250000