Zonevreemdheid: FAQ voor lokale besturen

Deze FAQ geeft een antwoord op een heel aantal vragen die werden gesteld door hoofdzakelijk lokale besturen. De FAQ is opgedeeld in volgende hoofdstukken:

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.