Woonuitbreidingsgebieden (WUG) - VCRO artikel 5.6.4 , artikel 5..6.5 en artikel 5.6.6 - Inrichtingsbesluit artikel 5.1.1

In onderstaand document kan u een antwoord vinden op volgende vragen:

  • Hoe moet een woning in een geordend WUG beschouwd worden? Kan zo’n woning verbouwd worden naar een tweewoonst/beperkte meergezinswoning?
  • In art. 5.1.1. van het KB  van 28 december 1972 wordt bepaald dat een omgvingsvergunning voor het bouwen of voor het verkavelen van grond in WUG eerst wordt afgeleverd, indien de aanvrager beschikt over een principieel akkoord van de deputatie, zijn hier tegenargumenten voor?

  • Volgens het voorstel van decreet woonresergebieden zal het zonevreemd karakter van bestaande woningen opgeheven worden? Kan men vb. een loods bij een bestaande woning bouwen i.f.v. opslag?

  • Kan een verkavelingsvergunning voor groepswoningbouw in een deel van WUG worden afgeleverd aan particulieren?

  • Moet er planschade betaald worden als men woonuitbreidingsgebied (gelegen in buitengebied) omvormt tot een zachtere bestemming (agrarisch, bos- of parkgebied)?

 

pdf bestandWoonuitbreidingsgebieden (WUG) - interpretatie regelgeving (225 kB)

 

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)