Woongebieden in Vlaanderen

De bouwshift streeft naar een beter evenwicht tussen kwaliteitsvol wonen, ondernemen en het beschermen van de open ruimte en remt zo bijkomend ruimtebeslag af. Het realiseert een slimme groei voor wonen, leven en werken door kwalitatieve verdichtingen, waarbij in elke gemeente kansen gecreëerd worden op goed gelegen plaatsen.  

De administratie zal Vlaamse en lokale overheden stimuleren om een voorbeeldrol op te nemen inzake de evaluatie van hun eigen slecht gelegen eigendommen en grondposities. Hiervoor wordt een analyse van onbebouwde percelen in de woongebieden gedaan om slecht en goed gelegen locaties te kunnen bepalen. De basis hiervoor is het vermoedensROP (vROP). De analyse is gelijkaardig met deze van de woonreservegebieden
 

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Meer over dit onderzoek