Woonbehoeftestudies en woonuitbreidingsgebieden - Omzendbrief RO 2002/03

De volgende lijst vermeldt de niet afgeschafte omzendbrieven en richtlijnen. Het is nuttig te benadrukken dat een vermelding op deze lijst niet betekent dat deze omzendbrieven onverkort dienen te worden toegepast.

Deze omzendbrieven en instructies dienen te allen tijde te worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. Dit voorbehoud geldt des te meer als het omzendbrieven betreft, die meerdere tientallen jaren oud zijn.
 

25.10.2002

OMZENDBRIEF RO 2002/03

Woonbehoeftestudies en woonuitbreidingsgebieden  met toelichting bij de omzendbrief