Woonbehoeftestudies en woonuitbreidingsgebieden - Omzendbrief RO 2002/03

Deze omzendbrief moet te allen tijde worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. 

OMZENDBRIEF RO 2002/03: Woonbehoeftestudies en woonuitbreidingsgebieden  met toelichting bij de omzendbrief

 

 

ga naar het overzicht van omzendbrieven en handleidingen