Wijzigingen organisatie Departement Omgeving

  • 11 december 2020

Op 1 januari 2021 ondergaat het Departement Omgeving een aantal structurele wijzigingen.

Het klimaatbeleid, het luchtbeleid en het project Clean Power for Transport worden dan overgeheveld naar andere entiteiten van de Vlaamse overheid. De Milieurapportage (MIRA) wordt aan het Departement toegewezen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024, beslissingen van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

Overzicht van de wijzigingen

Wat Van  Naar
Klimaatbeleid Departement Omgeving Vlaams Energieagentschap
Luchtbeleid Departement Omgeving Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Project Clean Power for Transport Departement Omgeving Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Milieurapportage (MIRA) VMM Departement Omgeving