Wijziging subsidieregeling leegstandsdecreet

  • 29 september 2021

Met een decreet van 18 juni 2021 heeft het Vlaams Parlement een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling van het Leegstandsdecreet. Dit decreet heft enerzijds de verwervingssubsidies op en voerde anderzijds een differentiatie in wat betreft de subsidiepercentages voor saneringswerkzaamheden. Daarnaast werden nog enkele andere aanpassingen, verduidelijkingen en optimalisaties decretaal doorgevoerd. Vervolgens heeft de Vlaamse Regering met een besluit van 24 september 2021 het uitvoeringsbesluit van 1 juli 1997 in overeenstemming gebracht met deze decretale wijzigingen.

De aangepaste subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2021 en is van toepassing op subsidieaanvragen die worden ingediend na deze datum. Subsidieaanvragen die volledig en ontvankelijk werden ingediend vóór 1 oktober 2021 worden verder afgehandeld volgens de bepalingen die van toepassing waren vóór 1 oktober 2021.