Genk

WijwaterInitiatiefnemer: Stad Genk
 


 

Het project

Met het project WIJWATER streeft de stad Genk naar een omslag in ruimtegebruik in het verstedelijkte valleigebied van de Stiemervallei. Het wil de natuurlijke vallei- en waterdynamiek herstellen via een concreet onthardingsproject in de tuinwijk Waterschei-Noord. De ontharding wordt hier ingezet als een mogelijk middel om het watersysteem te herdenken, via SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) en het inzetten op decentrale maatregelen en natuurlijke oplossingen die waterinfiltratie en ecosysteemdiensten maximaliseren en zo bijdragen tot een veerkrachtige en klimaatbestendige stad. WIJWATER kiest bewust voor in samenwerking met inwoners en diverse stakeholders.

Wijwater

Technische fiche

  • Locatie: Waterschei-Noord, 3600 Genk
  • Aanvrager: Stad Genk
  • Partners: Stad Genk, provincie Limburg, Fluvius, Aquafin, Bekkensecretariaat van de Demer, VMM
  • Ontwerpteam:  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 1000
  • Geraamde kostprijs  (in €): 250000
  • Subsidiebelofte (in €): 187500