Wetgeving inzake het EU ETS

De regels inzake het EU ETS zijn in de eerste plaats vastgelegd in Europese wetgeving. Voor een aantal zaken zijn de bepalingen ook omgezet en/of verder uitgewerkt in Vlaamse wetgeving.

 

Overzicht Europese wetgeving

De algemene werking en regels van het EU ETS zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘ETS-richtlijn’ (Richtlijn 2003/87/EG). Deze richtlijn is inmiddels verschillende keren aangepast.

Geconsolideerde versie van Richtlijn 2003/87/EG

De concrete uitwerking van deze Richtlijn is geregeld onder verschillende Besluiten en Verordeningen:

De Commissie heeft – in samenwerking met de lidstaten – verdere richtsnoeren opgesteld waarin deze wetgeving verder wordt toegelicht (of waar nodig, geïnterpreteerd). Deze richtsnoeren zijn beschikbaar via de website van het Directoraat-Generaal Klimaatactie (DG CLIMA) van de Commissie (per thema onder ‘documentation’). De belangrijkste kunnen hieronder rechtstreeks geraadpleegd worden:

 

Overzicht Vlaamse wetgeving

Sommige bepalingen uit de Europese wetgeving zijn rechtstreeks van toepassing, andere bepalingen moeten nog omgezet worden in nationale wetgeving. Ook de praktische uitwerking van bepaalde regels (bv. procedures) moet nog verder uitgewerkt worden in nationale wetgeving.

In het Vlaams Gewest worden deze bepalingen behandeld in de volgende wetgeving:

Contacteer ons

ETS vaste installaties