Werkzaamheden aan brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen en ozon(laag)afbrekende stoffen

De volgende werkzaamheden aan stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur:

  • installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling
  • controles op lekkage van brandbeveiligingsapparatuur
  • terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen moet het bedrijf waar de technicus voor brandbeveiligingsapparatuur werkt, erkend zijn als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur.

Overzichtslijsten