Wegwijzer Codextrein

Overzicht wijzigingen en VCRO en met betrekking tot de omgevingsvergunning  uit de codextrein 2017

Aanpassingen in de VCRO en de planschade- en planbatenregeling

Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof, werden enkele technische aanpassingen en vereenvoudigingen in de VCRO doorgevoerd en aanpassingen in de...

As-built - metsershaar - VCRO artikel 4.2.7 ; 4.2.8 ; 4.2.9

Dit is een technische toelichting voor overheden en professionals. Het omgevingsloket bevat een toelichting gericht op burgers.

Gewijzigde toezichtsregeling op lokale RUP’s en verordeningen

VCRO art. 2.2.16; 2.2.23; 2.3.2  Toezichtregeling op ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Handelingen in ontginningsgebieden (vernietigd door Grondwettelijk Hof 18/10/2018)

VCRO art. 4.4.8/3   - Deze regeling werd vernietigd door het grondwettelijk hof (arrest nr. 144/2018 van 18 oktober 2018) en kan niet meer worden toegepast  

Handhaving (gewijzigd via het Verzameldecreet Omgeving)

Let op: deze regelgeving is gewijzigd door het Verzameldecreet Omgeving - zie link.

Historisch gegroeide tuincentra zonevreemd wat betreft hun functie 

VCRO art. 4.4.24 (in werking sinds 30/12/2017)

Integratie van de vergunning voor vegetatiewijzigingen in de procedure van de omgevingsvergunning.

(Verschillende artikelen in het OVD en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) 

Isolatie - gevelisolatie - VCRO artikel 4.1.1, 12° ; artikel 4.4.1, §2, 3° ; artikel 4.3.8§

VCRO artikel 4.1.1, 12°; 4.4.1, §2, 3° , 4.3.8§1 Verzameldecreet artikel 101, 1° en 103

Regeling voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied - VCRO artikel 5.7.1

VCRO artikel 5.7.1   - Deze regeling werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 en kan niet meer worden toegepast.

Verduidelijking van wat een op zichzelfstaand project is

OVD artikel 15 DABM artikel 5.1.1, 12°

Vermoeden van vergunning - VCRO artikel 4.2.14 en artikel 5.1.13

Artikel 4.2.14 VCRO; artikel 5.1.13 VCRO

Vervalregeling omgevingsvergunning

Vervalregeling van het omgevingsvergunningendecreet

Voorbeeld detailpagina Dirk

    Inhoudstafel nummer 1 Nummer 2  

Wijzigingen aan het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning

Het decreet betreffende de handhaving van omgevingsvergunning is in werking getreden op 1 maart 2018 en dit inclusief de wijzigingen die de codextrein eerder...