Sint-Niklaas

Weg voor waterInitiatiefnemer: stad Sint-Niklaas
 


 

Het project

Met het project ‘Weg voor water’ wil de stad Sint-Niklaas water opnieuw meer zichtbaarheid geven in combinatie met het vergroenen van de Baenlandwijk in Sint-Niklaas. Men wil de wijk meer ontharden, de onderliggende historische waterloop terug open leggen, en in de publieke ruimte op een kwaliteitsvolle manier meer plaats geven aan buffering, berging en infiltratie van water. Via de ontwikkeling van een cascadesysteem zet het project in op het herstellen van de waterballans op elk niveau (kavel, bouwblok, straat (van gevel tot gevel), wijk). 

Weg voor water tegel

Technische fiche

  • Locatie: Kardinaal Cardijnlaan, Sint-Niklaas 
  • Aanvrager: stad Sint-Niklaas 
  • Partners: Aquafin 
  • Ontwerpteam: Maarch - ARA - Uforce 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 1340
  • Geraamde kostprijs  (in €): 345400
  • Subsidiebelofte (in €): 250000