Webinars 'Ruimte voor EDO'

Het Departement Omgeving organiseert drie webinars rond het thema ‘Ruimte voor EDO’.
(EDO: Educatie voor duurzame ontwikkeling)

Omschrijving en opzet

Veel mensen waren er zich al min of meer van bewust, maar corona heeft het brede publiek echt doen beseffen hoe belangrijk het is om doordacht om te gaan met de beperkte ruimte die we in Vlaanderen hebben. Wanneer je gaat wandelen, merk je hoeveel mensen tijdens de lock-down hun toevlucht zoeken tot de natuur. Samen zijn in openlucht is immers goed voor lichaam en geest, maar niet iedereen beschikt over een eigen tuin of een natuurgebied in de directe omgeving van zijn woning. Toen de scholen en speelpleintjes gesloten bleven en enkel noodzakelijke verplaatsingen waren toegestaan, berichtten de media uitvoerig over het gebrek aan speelruimte voor jongeren. Zeker in de stad zijn aangename groene ruimten essentieel voor de levenskwaliteit. 

Doordacht ruimtegebruik is een hefboom om ecologische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

  • Maar is er in het proces rond ruimtelijke vraagstukken ook plaats voor educatie?
  • Kunnen burgers, organisaties, verenigingen, scholen, jongeren … op een zinvolle manier betrokken worden bij het overleg en de besluitvorming over de invulling van onze gemeenschappelijke ruimte?
  • Beschikken ze hiervoor over de nodige competenties?
  • Zo niet, hoe kunnen we hen daar dan van voorzien?

Het zijn dit soort vragen waarop we in deze webinarreeks een antwoord zoeken en waarover we deelnemers willen doen nadenken. We starten met een webinar waarbij studenten vanuit heel diverse perspectieven een concreet ruimtelijk vraagstuk benaderen. Daarna focussen we op de vertaling van duurzaam ruimtegebruik in de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs en bieden we inspiratie om hiermee aan de slag te gaan. We ronden af met een project waarbij verschillende visies op het thema ruimte op een creatieve manier in kaart gebracht worden. De webinars vormen een smaakmaker voor de Beneluxconferentie van 17-19 november 2021.

Voor wie

We mikken met deze reeks op volgende doelgroepen:

  • educatoren die aan de slag willen gaan met het thema ruimte;
  • leraren secundair onderwijs;
  • lerarenopleiders;
  • lectoren hoger onderwijs.

Bij de beschrijving van iedere webinar wordt de doelgroep duidelijker afgebakend.

Webinars

Deelnemen

>> Schrijf je in

Inschrijven is mogelijk tot de werkdag voorafgaand aan de webinar, tot 12.00 u. 's middags. Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail en de dag voordien een herinnerinsmail met deelnamelink.

De opname van de webinar kan je nadien terugvinden op de betreffende informatiepagina.

We wensen je alvast veel inspiratie.