Webinar: Open kaart. Regio onder de loep

Een dynamische en participatieve expo

Omschrijving en opzet

In educatief centrum ‘De Helix’ in Grimminge staat de expo ‘Open kaart. Regio onder de loep’. Zoals de titel al doet vermoeden, is het geen gewone tentoonstelling. De bezoekers werden – en worden nog steeds – actief betrokken bij de invulling ervan.
Meestal bouw je eerst een expo en werk je daarna op basis van wat je toont een educatief aanbod uit. Voor de expo ‘Open kaart. Regio onder de loep’ werd de volgorde omgedraaid. De educatoren van De Helix startten met een lege expo, die werd ingevuld en uitgebouwd aan de hand van de input van een dertigtal educatieve activiteiten in samenwerking met verschillende doelgroepen (jeugdverenigingen, sociaal-culturele organisaties, basis- en secundaire scholen enzovoort).
Aan de hand van verschillende methodieken brachten ze de omgeving al wandelend, onderzoekend, belevend, spelend … in kaart. Verschillende thema’s (planten, dieren, mobiliteit, voeding, recreatie …) die elk hun deel van de ruimte opeisen en ook niet los staan van elkaar, dienden als insteek. Omgevingsleren, werken met kaarten en systeemdenken werden zoveel mogelijk geïntegreerd in de activiteiten.
In deze webinar delen de educatoren van De Helix hun leerervaringen (kansen en valkuilen) met dit unieke expoconcept. Ze reiken ook concrete handvatten aan om in je eigen school of organisatie met een vergelijkbaar project aan de slag te gaan.

Sprekers

Kathleen Geldmeyer en Muriel Geldhof, educatoren van De Helix

Doelpubliek

Educatoren, docenten en leraren die geïnteresseerd zijn in een interactieve methodiek om de (nabije) omgeving te beleven, te ontdekken en te onderzoeken met verschillende doelgroepen.

Wanneer

donderdag 1 april 2021 van 14.00 u. tot 15.30 u.

Hoe

via Microsoft Teams

Opname van de webinar