Watergevoelige openruimtegebieden (WORG) - VCRO artikel 5.6.8 en artikel 5.6.9

De Vlaamse Regering kan gebieden aanduiden als ‘watergevoelig openruimtegebied’ via een besluit. De Vlaamse Regering wil daarmee bebouwing in verschillende geselecteerde overstromingsgevoelige gebieden (signaalgebieden) weren.

Dit beleid bouwt verder op de eerdere beslissingen van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden1.

Om eigenaars snel duidelijkheid en rechtszekerheid te kunnen geven over toekomstige bouwmogelijkheden binnen deze signaalgebieden was er nood aan een afdwingbare oplossing op korte termijn voor de te herbestemmen delen.

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied wordt voorafgegaan door een openbaar onderzoek en heeft als gevolg dat de bij decreet vastgelegde stedenbouwkundige voorschriften (artikel 5.6.8, §3 VCRO) van toepassing worden en de voordien geldende bestemming wordt opgeheven. De eigenaars kunnen op basis van een aantal criteria in aanmerking komen voor een vergoeding voor de bestemmingswijziging van hun grond.

In onderstaand document vindt u o.a.:

- het besluit van de VR van 15 juni 2018 houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden (WORG's)

- gevolgen op het vlak van vergunningen

- gevolgen op het vlak van planning

- procedure tot aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

 

Download het document:

 

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.