Water als vervoersmodus

Aanmoediging van het gebruik van water als vervoersmodus
(algemene actie)

De bedrijventerreinen Ter Straten (Ranst) en Gestel (Lummen) liggen aan het kanaal. Weinig of geen van de bestaande bedrijven gebruikt het water als vervoersmodus. De overheid heeft hier gesprekken opgestart met de betrokken bedrijven om het kanaal als vervoersmodus te promoten en om mogelijke ladingsstromen te detecteren.

  • Sommige bedrijven kennen nog onvoldoende de mogelijkheden en de voordelen van de binnenvaart. Deze bedrijven kunnen kosteloos een beroep doen op de diensten van een ervaren transportdeskundige. In samenwerking met werkgeversverenigingen VOKA en UNIZO zetten de waterwegbeheerders sinds een aantal jaren enkele transportdeskundigen in. Een transportdeskundige bekijkt de in- en uitgaande goederenstromen van ondernemingen en onderzoekt of er mogelijkheden zijn om efficiënter en met minder kosten gebruik te maken van de binnenvaart. De transportdeskundige gaat niet alleen de theoretische mogelijkheden van een modal shift na, maar begeleidt het bedrijf ook bij de effectieve overstap naar de binnenvaart.
  • In Lummen werd door het bedrijf NV Claessen een kaaimuur in gebruik genomen. In Ranst werd door het bedrijf NV Vandenbosch een kaaimuur in gebruik genomen.

Op het bedrijventerrein Ter Straten in Ranst werd een parkmanagementproject uitgevoerd door POM-Antwerpen in samenwerking met de bestaande bedrijvengroeperingen VZW Ter Straten uit Ranst en VZW Wommelgem-Noord uit Wommelgem. Dit project werd gesubsidieerd en had als bedoeling:

  • De wensen van de bedrijven en mogelijkheden tot samenwerking in deregio in kaart brengen via een doorgedreven studie
  • Op basis van deze studie een aantal acties daadwerkelijk gaan realiseren, om de verduurzaming van het bedrijventerrein te bewerkstelligen. Hierbij wordt het watergebonden karakter van het bedrijventerrein specifiek bekeken
  • Door samenwerking tussen de bestaande bedrijvenvereniging de draagkracht voor nieuwe initiatieven vergroten  

In de eerste fase werd een screening uitgevoerd van het bedrijventerrein door een studiebureau. Het studiebureau stelde een aantal acties voor ter verduurzaming van het bedrijventerrein.  In de volgende fase werden deze  acties uitgevoerd.