Wat zijn ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten (ESD) omvatten ‘al de goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren’ zoals natuurlijke bescherming tegen overstroming, bestuiving door wilde insecten, natuurlijke waterzuivering, klimaatregulering, natuurgebonden recreatie, etc.

Ecosysteemdiensten worden klassiek opgedeeld in 3 grote groepen.

 1. De producerende diensten
  Producten die men verkrijgt uit ecosystemen zoals genetische bronnen, voedsel, vezels en grondstoffen.
   
 2. De regulerende diensten
  Voordelen die de mens verkrijgt doordat ecosystemen bepaalde processen helpen reguleren zoals klimaat en waterkwaliteit.
   
 3. De culturele diensten
  Diensten die zorgen voor geestelijke verrijking, cognitieve ontwikkeling, recreatie en esthetische beleving.

In onze huidige maatschappij zijn heel wat uitdagingen met elkaar verbonden. Een aanpak a.d.h.v. ESD kan helpen om geïntegreerd en pro-actief te werken. Er zijn namelijk heel wat voordelen om met ecosysteemdiensten aan de slag te gaan. 

Onderstaande figuur bevat 16 producerende, regulerende en culturele diensten die bestudeerd zijn in het Natuurrapport van 2014. Naast deze 16 diensten bestaan er ook nog andere ESD. 
 soorten ecosysteemdienstenNatuurrapport 2014 (Stevens et al., 2014)

 

Figuren ecosysteemdiensten

Als u werkt met ecosysteemdiensten dan kan je gebruik maken van de 40 figuren (in zwart-wit of kleur)

·       gekleurde figuren: figuren ESD kleur.zip (1.59 MB)

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)