Wat leert de Monitor Groene Economie ons?

Vlaanderen speelt op sommige vlakken duidelijk in op de opportuniteiten die een groene economie biedt. Dat zien we aan het stijgende aantal groene patenten en de groei van duurzame technologieën zoals elektrische auto’s. Door het relatief hoge aandeel van industriële activiteiten en de exportgerichtheid van onze economie, bieden zich echter ook grote uitdagingen aan, o.a. voor het gebruik van grondstoffen, energie en materialen. Vlaanderen heeft nog heel wat werk voor de boeg om de economie verder te vergroenen en zo onze welvaart veilig te stellen.

Op deze pagina:

Productiviteitsindicatoren

Meten hoe productief we hulpbronnen gebruiken, is een goede maat voor de vergroening van de economie. We doen dat met indicatoren waarbij we de verhouding nemen tussen het BBP (Bruto Binnenlands Product) en het verbruik van hulpbronnen zoals energie, materialen, ruimte of water. Die noemen we de productiviteitsindicatoren. Hoe meer toegevoegde waarde we kunnen creëren per gebruikte hoeveelheid van een hulpbron, hoe groener onze economie. Maar de productiviteitsindicatoren zijn ook belangrijk om de competitiviteit van onze economie op termijn in te schatten.

Waarom is dat? Wel, naarmate hulpbronnen schaarser worden, zullen ze een beperkende factor gaan vormen voor hoeveel we in Vlaanderen kunnen produceren. Stel dat we terechtkomen in een situatie waarin water slechts beperkt beschikbaar is, dan wordt de grootte van onze economische activiteit (=BBP) mee bepaald door de hoeveelheid toegevoegde waarde die we kunnen creëren per gebruikte hoeveelheid water. Dat geldt ook voor andere hulpbronnen zoals energie, materialen, CO2-emissies of ruimte.

En daar knelt het schoentje, want ondanks de gestage vorderingen die we de afgelopen jaren gemaakt hebben, lopen we voor de meeste productiviteitsindicatoren achter op onze buurlanden. Dat wil zeggen dat die er in slagen om meer toegevoegde waarde te creëren met dezelfde hoeveelheid hulpbronnen. Dat zie je voor verschillende indicatoren in onderstaande infographic.

Groene economie indicatoren productiviteit

Duurzame transitie via beleid en innovatie

Uit voorgaande blijkt dat het inhalen van onze buurlanden op vlak van vergroening nodig en goed is voor onze economie. Als we gaan kijken in hoeverre Vlaanderen zich actief inzet om dit na te streven, dan zien we een gemengd beeld. Vlaanderen speelt op sommige vlakken in op de opportuniteiten die een groene economie biedt. Dat toont zich in het stijgende aantal groene patenten, het groeiend aantal elektrische wagens of het feit dat we op het vlak van recyclage tot de koplopers behoren.. Bovendien stijgen ook de uitgaven van de Vlaamse Overheid op het vlak van milieu en omgeving.

Toch hebben we nog potentieel om de transitie te versnellen. Een verdere vergroening van onze belastingen wordt niet doorgevoerd, de productie van hernieuwbare energie hinkt achterop en de tewerkstelling in cleantechsectoren stijgt maar zeer traag.

Indicatoren groene economie beleid en innovatie

pdf bestandSamenvatting Groene Economie Monitor Infographic (437 kB)

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)