Wat is een goede leefomgevingskwaliteit?

Burgers hechten terecht veel belang aan een goede leefomgevingskwaliteit.  Zij willen kunnen wonen, schoollopen, werken en zich ontspannen in een aangename, veilige en gezonde leefomgeving, en zij willen dat dit ook zo blijft. 

Een goede leefomgeving wordt gekenmerkt door een goede lucht-, water- en bodemkwaliteit, door voldoende toegankelijk en divers groen en oases van rust, waterpartijen, is beweegvriendelijk ingericht, ziet er netjes uit.  In een goede leefomgeving worden ook de milieurisico’s vanuit het voorzorgsprincipe beperkt. Zij voorziet verder ook in ruimte voor gezonde voedselproductie, heeft aandacht voor hittestress en overstromingsrisico’s.  Een goede leefomgeving is tot slot ook visueel aantrekkelijk, met architecturale en landschappelijke kwaliteiten, en nodigt uit  tot sociale cohesie.
 

Hoe is het met de leefomgevingskwaliteit gesteld in Vlaanderen?

Lokale leefkwaliteit in beeld
Meetinstrument regionale omgevingskwaliteit (Mirok)
Schriftelijk leefomgevingsonderzoek

 

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)