Wat is een goede leefomgevingskwaliteit?

Burgers hechten terecht veel belang aan een goede leefomgevingskwaliteit.  Zij willen kunnen wonen, schoollopen, werken en zich ontspannen in een aangename, veilige en gezonde leefomgeving, en zij willen dat dit ook zo blijft. 

Een goede leefomgeving wordt gekenmerkt door een goede lucht-, water- en bodemkwaliteit, door voldoende toegankelijk en divers groen en oases van rust, waterpartijen, is beweegvriendelijk ingericht, ziet er netjes uit. In een goede leefomgeving worden ook de milieurisico’s vanuit het voorzorgsprincipe beperkt. Zij voorziet verder ook in ruimte voor gezonde voedselproductie, heeft aandacht voor hittestress en overstromingsrisico’s. Een goede leefomgeving is tot slot ook visueel aantrekkelijk, met architecturale en landschappelijke kwaliteiten, en nodigt uit  tot sociale cohesie.

Hoe is het met de leefomgevingskwaliteit gesteld in Vlaanderen?

Expertenadviezen Leefomgevingskwaliteit

Het Departement Omgeving sprak vier experten in binnen- en buitenland aan om nieuwe ingangen voor een toekomstig Omgevingsbeleid met betrekking tot leefomgevingskwaliteit te verkennen.

Thomas Vanoutrive (UAntwerpen) reflecteert in zijn advies ‘Leefomgevingskwaliteit en Leefbare Straten’ over de kracht van positieve wensbeelden over de leefomgeving die voor en door buurtbewoners worden vormgegeven.

Ann Petermans (UHasselt) reflecteert in haar advies over de rol van ontwerp om tot aantrekkelijke woningen en woonomgevingen te komen, die met de Corona-crisis meer dan ooit van belang bleken te zijn.

Tilly Fast (Fast Advies) blikt in haar advies ‘Gezonde Leefomgevingskwaliteit in Vlaanderen’ terug op inspirerende tools die Nederlandse professionals op vlak van ruimte en milieu ondersteunen om gezonde leefomgevingen vorm te geven. 

Maarten Loopmans (KULeuven) onderstreept het belang van de betrokkenheid van de gemeenschap, in een continu proces dat nodig is om de leefomgevingskwaliteit permanent te blijven verbeteren.

 

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)