Wanneer een beroep doen op MD houders/Bodemcorrosie?

Milieudeskundige houders gevaarlijke stoffen en gassen

Wanneer opslaghouders voor gevaarlijke stoffen en gassen (zowel brandstoftanks als chemietanks) in gebruik worden genomen of buiten gebruik worden gesteld, moet een beroep gedaan worden op een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.
Deze houders moeten ook periodiek gecontroleerd worden door diezelfde milieudeskundige.

Milieudeskundige bodemcorrosie

Houders die ondergronds worden geplaatst kunnen getroffen worden door bodemcorrosie door het contact van water en zuurstof met staal. Een erkend milieudeskundige in de discipline bodemcorrosiemoet onderzoeken of al dan niet een kathodische bescherming moet worden geplaatst die moet voorkomen dat de houder gaat corroderen.

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)