Wanneer een beroep doen op een erkende technicus gasvormige of vloeibare brandstof?

Waarom?

Een centrale verwarmingsinstallatie met een vermogen vanaf 20 kW moet in het Vlaams Gewest gekeurd worden voor eerste ingebruikname en nadien regelmatig onderhouden en geauditeerd  door een erkende technicus gasvormige of vloeibare brandstof.

Keuring voor eerste ingebruikname

Elk nieuwe of gewijzigde centraal verwarmingstoestel moet gekeurd worden voordat het in gebruik genomen wordt. Een erkende technicus gaat hierbij na of het toestel goed en veilig werkt. Je ontvangt een keuringsrapport.

Meer info

Periodiek onderhoud

Het periodiek onderhoud is verplicht voor alle toestellen met een vermogen vanaf 20 kW en voor alle toestellen op vaste brandstof, ongeacht het vermogen. Het toestel en, indien van toepassing, het rookgasafvoerkanaal worden tijdens het onderhoud gereinigd en afgesteld door een erkende technicus, die ook de goede en veilige werking controleert. Je ontvangt een reinigings- en verbrandingsattest.

Meer info

Periodieke verwarmingsaudit

Een periodieke verwarmingsaudit is verplicht voor alle toestellen met een vermogen vanaf 20 kW. Hierbij beoordeelt een erkende technicus de energieprestatie van je gehele verwarmingsinstallatie en krijg je advies over mogelijke energiebesparende maatregelen. Je ontvangt een verwarmingsauditrapport.

(!) Opgelet

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verwarmingsaudit van een centraal stooktoestel met een vermogen van enerzijds meer dan 100 kW en anderzijds kleiner of gelijk aan 20 kW.

Een erkende technicus verwarmingsaudit voert de verwarmingsaudit uit van een centraal stooktoestel, gevoed met gasvormige of vloeibare brandstof, als het totaal geïnstalleerd nominaal vermogen meer dan 100 kW bedraagt of als de verwarmingsinstallatie uit meerdere ketels bestaat.

Voor centrale stooktoestellen die worden gevoed met vaste brandstof gebeurt de verwarmingsaudit altijd door een erkende technicus verwarmingsaudit, ongeacht het vermogen.

Voor alle andere dan bovenvermelde installaties met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 100 kW op vloeibare of gasvormige brandstof is het respectievelijk de technicus vloeibare of technicus gasvormige brandstof die de verwarmingsaudit uitvoert.

Meer info

 

Zoek met de verwarmingswegwijzer snel uit wat je verplichtingen zijn en vind een erkende technicus in je buurt op www.veiligverwarmen.be.

Contacteer ons

Team Erkenningen
Eerstelijnsvragen: 1700