Wanneer een beroep doen op een erkende technicus gasvormige of vloeibare brandstof?

Waarom?

Een centraal stooktoestel (cv-ketel) moet in het Vlaams Gewest gekeurd worden voor eerste ingebruikname en nadien regelmatig onderhouden en geauditeerd  door een erkende technicus gasvormige of vloeibare brandstof.

Keuring voor eerste ingebruikname

Elk nieuwe of gewijzigd centraal stooktoestel moet gekeurd worden voordat het in gebruik genomen wordt. Een erkende technicus gaat hierbij na of het toestel goed en veilig werkt. U ontvangt:

  • Keuringsrapport
  • Verbrandingsattest met de meetresultaten van de verbrandingscontrole

De installatie moet niet gebeuren door de erkende technicus zelf. Om problemen te vermijden, is het echter wel aangeraden dat de installatie door of in samenspraak gebeurt met de erkende technicus die de keuring voor eerste ingebruikname zal uitvoeren.

Meer info over de keuring voor eerste ingebruikname

Periodiek onderhoud

Het periodiek onderhoud is verplicht voor alle centrale stooktoestellen met een vermogen vanaf 20 kW en voor alle centrale stooktoestellen op vaste brandstof, ongeacht het vermogen. Het toestel en, indien van toepassing, het rookgasafvoerkanaal worden tijdens het onderhoud gereinigd en afgesteld door een erkende technicus, die ook de goede en veilige werking controleert. U ontvangt:

  • Reinigingsattest
  • Verbrandingsattest

Meer info over het periodiek onderhoud

Periodieke verwarmingsaudit

Een periodieke verwarmingsaudit is verplicht voor alle centrale stooktoestellen met een vermogen vanaf 20 kW. Hierbij beoordeelt een erkende technicus de energieprestatie van de gehele verwarmingsinstallatie en krijgt u advies over mogelijke energiebesparende maatregelen. U ontvangt:

  • Verwarmingsauditrapport

Opgelet: 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verwarmingsaudit van een centraal stooktoestel met een vermogen van enerzijds meer dan 100 kW en anderzijds kleiner of gelijk aan 20 kW.

Een erkende technicus verwarmingsaudit voert de verwarmingsaudit uit van een centraal stooktoestel, gevoed met gasvormige of vloeibare brandstof, als het totaal geïnstalleerd nominaal vermogen meer dan 100 kW bedraagt of als de verwarmingsinstallatie uit meerdere ketels bestaat. Voor centrale stooktoestellen die worden gevoed met vaste brandstof gebeurt de verwarmingsaudit altijd door een erkende technicus verwarmingsaudit, ongeacht het vermogen.

Voor alle andere dan bovenvermelde installaties met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 100 kW op vloeibare of gasvormige brandstof is het respectievelijk de technicus vloeibare of technicus gasvormige brandstof die de verwarmingsaudit uitvoert.

Meer info over de periodieke verwarmingsaudit

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)