Wanneer een beroep doen op een erkend technicus stookolietanks?

Een erkend technicus stookolietanks is bevoegd voor het toezicht bij de plaatsing, de periodieke controle, het onderhoud en buitengebruikstelling van opslaginstallaties voor stookolie die dienen voor de verwarming van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt. 

Plaatsing en controle voor ingebruikname van de stookolietank

De particuliere stookolietank moet geplaatst worden onder toezicht van een erkende technicus. Na de plaatsing maar vóór de ingebruikname stelt de erkende technicus een certificaat (voorzien van zijn naam en erkenningsnummer) op, waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de opslaginstallatie voldoet aan de geldende regelgeving. 

Periodieke controle stookolietank

Ook na ingebruikname moet u uw stookolietank regelmatig laten controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).

Meer info over de periodieke controle van een stookolietank

Definitieve buitengebruikstelling stookolietank

Ook bij de definitieve buitengebruikstelling van een stookolietank moet de erkende technicus stookolietanks in de meeste gevallen een certificaat (voorzien van zijn naam en erkenningsnummer) opstellen waarin hij bevestigt dat deze buitengebruikstelling is gebeurd volgens de regels van het vak.   

Meer info over het buiten gebruik stellen van een stookolietank

Veelgestelde vragen over plaatsing, controle en buitengebruikstelling van stookolietanks

Bekijk de veelgestelde vragen over stookolietanks

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)