Wanneer een beroep doen op een erkend technicus elektrische schakelinrichtingen?

De installatie, het onderhoud, de reparatie en buitendienststelling, en de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars en andere elektrische schakelinrichtingen moet gebeuren door een technicus elektrische schakelinrichtingen die hiertoe erkend is door de Vlaamse overheid.

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)