Wanneer een beroep doen op een erkend stookolietechnicuscus?

Een erkend stookolietechnicus is bevoegd voor de ingebruikstelling, de periodieke controle, onderhoud en buitengebruikstelling van stookolieopslaginstallaties die dienen voor de verwarming van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt.

Plaatsing en controle voor ingebruikname van de stookolietank

De particuliere stookolietank moet geplaatst worden onder toezicht van een erkende technicus. Na de plaatsing maar vóór de ingebruikname stelt de erkende technicus een certificaat (voorzien van zijn naam en erkenningsnummer) op, waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de opslaginstallatie voldoet aan de geldende regelgeving.

Periodieke controle stookolietank

Om de kans op bodemverontreiniging door een defect aan een particuliere stookolietank (of mazouttank) zo klein mogelijk te maken, is de controle hiervan wettelijk verplicht.

De controle moet gebeuren door een erkende stookolietechnicus.

Na de controle wordt een conformiteitsattest afgeleverd en krijgt de tank een groene, oranje of rode dop (afhankelijk van het resultaat) of merkplaat.

Definitieve buitengebruikstelling stookolietank

Ook bij de definitieve buitengebruikstelling van een stookolietank moet de erkende technicus een certificaat (voorzien van zijn naam en erkenningsnummer) opstellen waarin hij bevestigt dat deze buitengebruikstelling is gebeurd volgens de regels van het vak.  Voor bovengrondse houders met een inhoud van minder dan 5000 kg hoeft dit niet.

Veelgestelde vragen over plaatsing, controle en buitengebruikstelling van stookolietanks

Bekijk de veelgestelde vragen over stookolietanks

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)