Wanneer een beroep doen op een erkend MER-deskundige?

MER over plannen

Voor het opstellen van een MER van een MER-plichtig plan, moet een beroep gedaan worden op een erkende MER-deskundige die als MER-coördinator zal optreden.

MER over projecten

Voor het opstellen van een MER van een MER-plichtig  project, moet een beroep gedaan worden op een team van erkende MER-deskundigen  waarbij minstens de voor het project van toepassing zijnde sleuteldisciplines en deeldomeinen vertegenwoordigd worden. Het team van erkende MER-deskundigen staat onder leiding van een MER-coördinator die uit het team van erkende MER-deskundigen wordt gekozen.

Lees ook

Meer over milieueffectrapportage: procedures, info voor initiatiefnemers...

Contacteer ons

Team Erkenningen
Eerstelijnsvragen: 1700