Wanneer een beroep doen op een bevoegd deskundige?

Hoofdstuk 5.6 en 5.17 van titel II van het VLAREM voorziet in controles bij de bouw en de inrichting van opslagplaatsen van gevaarlijke vloeistoffen alsmede in periodieke controles van de staat van onderhoud van deze opslagplaatsen.
Deze controles moeten worden uitgevoerd door een erkend milieudeskundige of een bevoegd deskundige.

Een bevoegd deskundige is een aan een inrichting verbonden deskundige waarvan de bevoegdheid voor de bouw, beveiliging, onderhoud en controle van houders, leidingen en toebehoren door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten is aanvaard.

Een bevoegd deskundige voert deels dezelfde taken uit als een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen maar dan binnen één inrichting. De bevoegd deskundige wordt door de exploitant aangeduid. Bij de aanvaarding van een bevoegd deskundige houdt de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten rekening met de criteria  waaraan een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen  dient te voldoen (artikel 9 van het VLAREL).

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)