Wanneer een beroep doen op een airco-energiedeskundige?

Energetische keuring

Optimale afstelling airco

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige zodat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Als de airco op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens hiervan steeds opgeteld.

Een omkeerbare warmtepomp wordt beschouwd als een airconditioningsysteem.
 

topWanneer is de energetische keuring van toepassing?

De energetische keuringsverplichting van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is enkel van toepassing voor comfortkoeling (voor lokalen/bureaus waar mensen wonen/werken), niet voor proceskoeling.
Wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt, valt het systeem wel onder de keuringsverplichting.

Als de koeling enkel dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten/materialen en niet voor het comfort van de mensen die er werken, valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

topHoe vaak moet de energetische keuring gebeuren?

Airco's die geïnstalleerd worden met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, moeten in elk geval binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.

Sinds 1 april 2007 moeten airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig gekeurd worden. De frequentie van de keuring hangt af van het nominaal koelvermogen:

Nominaal koelvermogen airco Frequentie
> 12 kW en < 50 kW Elke 5 jaar
≥ 50 kW en < 250 kW Elke 3 jaar
≥ 250 kW Elke 2 jaar

topErkend airco-energiedeskundige

Een erkende airco-energiedeskundige is een persoon die erkend werd na het volgen van een specifieke opleiding en het slagen voor een specifiek examen in een daarvoor erkend opleidingscentrum.

topAirco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Voor airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen geldt dat het installeren ervan, het controleren op lekken, het onderhoud en het terugwinnen van koelmiddel moet gebeuren door een erkend koeltechnicus, en dus niet door een erkend airco-energiedeskundige.

top

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
Eerstelijnsvragen: 1700