Ontharden voor een grotere biodiversiteit

De extra ruimte voor groen kan zorgen voor een grotere biodiversiteit. De verharde ruimte is immers nadelig voor vele natuurfuncties en land- en bosbouwfuncties.  Ontharden is goed voor de natuur en de mens. 

  • Versnipperde natuur en bossen kunnen weer verbonden worden
  • Uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur
  • Herstel van ecosystemen
  • Waterstructuren kunnen hersteld worden
  • Er kan meer groen aangeplant worden
  • Ontharde ruimte kan dienen als corridor of stapsteen voor dieren en planten, die meer leefruimte krijgen 

Meer informatie

Sfeerbeeld ontharden voor biodiversiteit