Ontharden voor een aangenamere leefomgeving


 

De leefomgeving van mens en dier wordt aangenamer wanneer we inzetten op een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving die beweegvriendelijk is ingericht met voldoende toegankelijk groen. Daarvoor moeten er goede keuzes gemaakt worden van de plaats en impact van ontharden, de inrichting ervan en het beheer en gebruik van de ruimte na ontharding.

  • De nabijheid van groen heeft een positief effect op de mentale gezondheid en de sociale cohesie.
  • Voorbeelden: afgesloten gebieden kunnen ontsloten worden en onderdeel worden van een recreatief netwerk; een speelplaats kan opengesteld worden en een belangrijke groene plek in de wijk worden; op de plaats waar ooit een gebouw stond kan een park ontstaan…
  • Met nieuwe routes, parken, speelplaatsen, bossen en andere buitengebieden ontstaat een gevarieerd aanbod waardoor de buitenruimte een aangename verblijfs- en recreatieplek wordt voor iedereen.