Ontharden voor betere bodemkwaliteit

Afgedichte bodems verliezen vrijwel al hun functies. Door ontharding kan de bodem zijn functies (biodiversiteit, humusopbouw, koolstofopslag, …) herstellen. Bodems zijn essentieel voor goed functionerende kringlopen van water en voedingsstoffen, een aangename leefomgeving en een gezonde voeding. Deze rol gebeurt ‘ondergronds’ en daardoor is er onvoldoende aandacht voor bodembeheer, bodemgebruik en bodembescherming. 

 • Het duurt heel lang om een beschadigde bodem terug te herstellen
 • Een goede bodemkwaliteit beperkt erosie.
 • Een gezonde bodem zorgt voor vitaminen en mineralen in onze voeding en vermijdt schadelijke stoffen.
 • Bodems kunnen vervuild grondwater reinigen en hebben een zelfreinigend vermogen.
 • Bijna alle bestaande antibiotica zijn afkomstig van bodembacteriën en/of -schimmels.
 • In een gezonde bodem leven heel wat bodemorganismen, en die leveren een cruciale bijdrage aan heel wat bodemfuncties en -processen: de bodem opruimen, vruchtbaar en veerkrachtig maken, verluchten en in evenwicht houden
 • Bomen en vegetatie zijn belangrijk voor de bodem:
  • Door hun aanwezigheid vloeien bij neerslag minder bodempartikels weg
  • De wortels van bomen halen voedingsstoffen uit de diepe bodem naar de oppervlakte
  • Afgevallen bladeren voeden de bodem en het bodemleven
  • Bomen en planten zuiveren verontreinigde bodems

Meer informatie

Sfeerbeeld ontharden voor bodem