Ontharden creëert meer ruimte voor voedselproductie


 

De Vlaamse bodem is een van de meest vruchtbare bodems van Europa. Toch moet landbouwgrond vaak wijken voor bijkomende bebouwing en verharding. Ontharden biedt hier kansen om de bodem weer te herstellen voor voedselproductie.

  • Het herstelt de bodem.
  • Het vrijwaart open ruimte en grond rond en nabij verstedelijking en gaat verdere versnippering van het landbouwlandschap tegen. 
  • Het verminder het oneigenlijke gebruik van landbouwinfrastructuur.
  • Voorbeeld: leegstaande hoeves en slecht gelegen wegen maken plaats voor meer aaneengesloten landbouw in open ruimtegebied of productieve grond nabij de stad. 
Sfeerbeeld ontharden voor  voedselproductie