Minder wateroverlast en meer ruimte voor water

Ontharden is een bescherming tegen overstromingen en droogte. Het verhoogt de veerkracht van ons watersysteem. 

 • Door ontharding kan regenwater opnieuw in de boden infiltreren en wordt het vastgehouden i.p.v. af te voeren naar rioleringen en rivieren.
 • De bodem is een spons die overstromingen voorkomt (bij hevige neerslag).
 • Deze “spons” zorgt ervoor dat een buffer aan grondwater wordt aangelegd, zodat we droogteperiodes kunnen overbruggen: het grondwaterpeil stijgt.
 • Een goede bodem spoelt minder snel weg, en dat vermijdt modderlagen in huizen en straten.
 • In steden wordt de waterketen beter gereguleerd en is er een positieve invloed op hittestress:
  • het water vloeit minder snel weg, 
  • de grondwatertafel wordt aangevuld
  • er is verkoeling aan het wateroppervlak en door verneveling
  • groenblauwe netwerken zijn een aangename omgeving tijdens hittegolven
 • In een landelijke omgeving zijn er voordelen voor de watercyclus:
  • Meer water kan infiltreren 
  • Waterbekkens kunnen voorzien worden 

Deze betere watercyclus zorgt voor meer robuustheid in perioden van droogte of zorgt ervoor dat de bodem beter bestand is tegen en tijdens perioden van droogte

 • We kunnen rivieren herstellen en beschermen, zodat water trager wordt afgevoerd
 • Er is meer ruimte en zichtbaarheid  voor water op kleinere schaal
 • Er is ook bijkomende ruimte voor waterbuffering, -berging en -infiltratie 

Meer informatie

Sfeerbeeld ontharden voor water