Vrijstelling medewerking architect

  • 1 juni 2021

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 28 mei 2021 definitief het besluit dat de handelingen bepaalt die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Voor de plaatsing van verplaatsbare voorgemonteerde of modulaire constructies zal niet langer de medewerking van een architect vereist zijn, indien deze constructie voldoet aan volgende vereisten:

  • een unit mag niet op een andere (reeds geplaatste) unit gestapeld worden, stapeling is dus niet vrijgesteld van de medewerking van een architect.
  • de oppervlakte bedraagt maximaal 50 vierkante meter
  • de hoogte is beperkt tot maximaal 3,5 meter.

De constructie kan tegen een bestaand gebouw geplaatst worden, voor zover de plaatsing geen oplossing biedt voor  constructieproblemen of de stabiliteit van de aanpalende gebouwen niet wijzigt.
 
Let wel, de vrijstelling van architect betekent niet dat geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding zou vereist zijn.
 
Bekijk het besluit van de Vlaamse Regering 

Het besluit treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad