Vraag&Antwoord

Initiatiefnemers en erkende V-R-deskundigen vinden hier een lijst van veelgestelde vragen en antwoorden bij het opstellen van veiligheidsdocumenten (veiligheidsrapporten, veiligheidsnota's, veiligheidsstudies). Deze lijst moet bijdragen tot een meer uniforme aanpak van veiligheidsdocumenten.

Status van de Vraag&Antwoord-lijst

De antwoorden in de Vraag&Antwoord-lijst zijn aanvullend aan of verduidelijkend bij bestaande richtlijnen, en dus bindend. De Vraag&Antwoord-lijst is de wachtkamer voor een eventuele aanpassing van een bestaande richtlijn of de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55

Vraag&Antwoord-lijst