Vorming voor studenten biologie en andere wetenschappen - De Helix

Inhoud

Vorming in De Helix voor studenten biologie en andere wetenschappen

Doelgroep

  • Studenten biologie en andere wetenschappen

Programma

Eén- of meerdaagse programma's met als mogelijke ingrediënten:

  • Hoe werkt het centrum? 
  • Veldwerktechnieken
  • Biotoopstudies van vijver, bos en grasland
  • Kennismaking met het educatief aanbod voor secundair onderwijs
  • Vakoverschrijdende milieuthema's: water - geluid en stilte - milieu, gezondheid en duurzame ontwikkeling
  • Specifieke methodieken: EDOMen, gespreksmethodiek over educatie voor duurzame ontwikkeling - systeemdenken - toekomstdenken - werken met verhalen
  •  

Praktisch

  • Voor groepen studenten werkt De Helix programma's op maat uit, samengesteld in overleg met de docent.

  • Een vorming in het centrum is gratis. Indien de vorming doorgaat op een andere locatie, op de hogeschool bijvoorbeeld, dan rekenen we in totaal €100 aan, inclusief vervoerskosten en syllabus.

biotoopstudie