De Vroente

De Vroente is een educatief centrum dat educatie en vorming rond milieu, natuur en duurzame ontwikkeling stimuleert en ondersteunt.  Het is ook het bezoekerscentrum van het Grenspark Kalmthoutse Heide.