Vorming ‘Gebruik je schoolomgeving als onderzoeks/lesmateriaal’

Inhoud

Tijdens deze vorming stellen we de methodiek voor van verschillende onderzoekswandelingen die werden ontwikkeld voor de thema’s voeding, bodem, geluid, water en klimaat. De methodiek is ook zeer inspirerend en toepasbaar voor alle duurzaamheidsthema’s.

Leerlingen gaan op stap in de (school)omgeving, bestuderen en inventariseren de omgeving rond een bepaald thema aan de hand van inspirerende onderzoeksvragen en opdrachten. Ze onderzoeken lokaal en leren zich vragen stellen over de manier waarop mens en omgeving zich verhouden.

De leerlingen worden daarbij uitgedaagd om de kwestie te bekijken vanuit verschillende perspectieven. De focus ligt op onderzoekend leren en educatie voor duurzame ontwikkeling omdat we ervan overtuigd zijn dat hapklare informatie aanreiken te beperkt is. De omgeving al vragend en onderzoekend verkennen is belangrijk in een veranderende wereld, waarin het bijna onmogelijk is om een antwoord te geven dat altijd en overal geldig is. Onderzoekend leren nodigt de leerlingen uit om uit te zoeken hoe iets in elkaar zit en waarom.

De leerlingen verzamelen tijdens de wandelonderzoeken gegevens via foto’s, geluidsopnames, film en tekst en gaan hiermee creatief aan de slag. De inventarisaties leveren voldoende materiaal op voor een grondige nabespreking.

De verschillende onderzoekswandelingen zijn volledig uitgeschreven. We bieden de deelnemers concrete lespakketten met methodieken om de eigen schoolomgeving te onderzoeken. Deze methodieken zijn uitgewerkt voor zowel basis- als secundair onderwijs. 

Doelgroep

  • Leerkrachten basisonderwijs (water) en secundair onderwijs (geluid, voeding, klimaat, bodem)

  • NME-werkers

  • Docenten en studenten lerarenopleiding

  • ...

Programma

  • Deelnemers observeren de omgeving met open onderzoekshouding.
  • Deelnemers voeren enkele onderzoeksopdrachten uit over specifieke thema’s water, voeding, bodem, geluid en klimaat
  • Korte toelichting over de andere onderzoeksopdrachten en over de principes van de wandelonderzoeken: outdoor education, omgevingsonderwijs, bioregionalistische NME, systeemdenken, onderzoekend leren, werken met kaarten…

Praktisch

  • Duur: Halve dag

Contacteer ons

De Helix
054 31 79 50 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 u.)
wandelonderzoek_lager_web