Voorbeeldprojecten ruimtelijk rendement

Met deze webpagina wil de Vlaamse overheid gebruikers inspirerende voorbeeldprojecten aanreiken in de zoektocht naar meer ruimtelijk rendement. De voorbeeldprojecten ruimtelijk rendement gaan hand in hand samen met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving. Kijk en lees hier

Waarom deze webpagina?

De strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen streeft er naar om de verdere inname van ruimte tegen 2040 naar 0 ha per dag te herleiden. Het verhogen van ruimtelijk rendement vormt één van de hoofdlijnen binnen deze visie. Door kwaliteitsvol te verdichten en functies te verweven wordt bijkomende ruimte inname vermeden. Vlaanderen wil ruimtelijk rendement verder inbedden binnen onze bouwcultuur. Deze webpagina richt zich op omgevingsprofessionals (architecten, ontwikkelaars, lokale omgevingsambtenaren) die dagelijks bezig zijn met bouwprojecten. Door het aanreiken van concrete en alledaagse voorbeelden rond ruimtelijk rendement inspireren we deze omgevingsprofessionals en geven we ze praktische houvast om op een vernieuwende manier met bouwen en ruimtelijk rendement om te gaan.

Wat is ruimtelijk rendement?

Het verhogen van het ruimtelijk rendement betekent dat we meer gaan doen met het reeds ingenomen ruimtebeslag. Het creëren van hoger ruimtelijk rendement gebeurt door meer activiteiten op eenzelfde oppervlakte te organiseren zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit, en dit op de best gelegen plaatsen. Dit gebeurt door te kiezen voor de meest geschikte, elkaar versterkende, combinatie van intensivering, verweving, hergebruik en tijdelijk ruimtegebruik.

ruimtelijk-rendement.jpg

Meer weten over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen?

https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen

Wat zijn de 10 kernkwaliteiten?

De 10 kernkwaliteiten bieden een uitstekende kapstok om te werken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. Het is dus belangrijk bij het streven naar ruimtelijk rendement deze kernkwaliteiten mee te nemen. 

Meer weten? Aan de slag met de 10 kernkwailiteiten van de leefomgeving 

 

Credits

De uitwerking van deze webpagina is tot stand gekomen met medewerking van het Netwerk Architecten Vlaanderen en de Vlaamse Confederatie Bouw. Voor de uitwerking van de voorbeeldprojecten en het bijhorend beeld- en videomateriaal is beroep gedaan op het redactiebureau Palindroom i.s.m. Sourbron fotografie en Media Life.

  • vlaamse-logo.jpg
  • nav-logo.jpg