Voorbeeldbestanden

Hieronder biedt RWO een aantal voorbeeldbestanden aan, die de aanlevering van de nodige planbateninformatie vereenvoudigt. Ook de voorbeeldbestanden, waarnaar verwezen wordt in de richtlijn Planbaten, kan je hier terugvinden.

- Bestanden nodig bij de aanmaak van het grafisch register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade verschuldigd kan zijn.

Indeling van gewestplanbestemmingen in categorieën die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade.

Let wel! Deze bestanden zijn optioneel. Enkel gebruikers binnen een ArcGIS-omgeving kunnen hiervan gebruik maken.

       De bijlage

De legende en disclaimer bij de kaart in de bijlage voor de toelichtingsnota van het RUP. 

- Bestanden nodig bij de aanmaak van de geografische databank van (deel)percelen die onderhevig kunnen zijn aan planbaten.

- Het eindresultaat: bestanden nodig bij het aanleveren van planbateninformatie in de geoloketten Planbaten en Plannen.

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling