Voorafgaande studie

Tussen 2001 en 2003 boog een studieconsortium, bestaande uit Iris Consulting, Buck Consultants International en WES Onderzoek&Advies, zich over deze materie.  Deze studie was een echte evenwichtsoefening tussen de betrokken actoren en resulteerde in een voorstel voor concrete actiepunten.
U kunt deze studie hier consulteren.

Let op: Dit document diende als basis voor de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 april 2004. Om te weten welk gevolg de Regering aan dit studiedocument heeft gegeven moet u het besluit van de Vlaamse regering nalezen.