Naar gezonde en milieuverantwoorde voedselomgevingen

Voedselomgeving conceptueel en beleidsmatig benaderd (2020)

rapport Voedselomgevingen 2020Deze studie gebruikt het concept voedselomgeving om de brug te maken tussen omgeving en voeding. Het begrip voedselomgeving wijst op de voedingswaarde, voedselveiligheid, prijs, informatie en promotie van voeding in de omgeving waar het dagelijks leven van mensen zich afspeelt. Het is deze omgeving die de mogelijkheden en keuzes bepaalt om een bepaald voedingspatroon te volgen.


Duurzame en gezonde voedselomgevingen worden gekenmerkt door een goede bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en zichtbaarheid van gezonde en duurzame voeding, terwijl de keuze voor niet-duurzame en ongezonde voeding wordt afgeraden. Daarenboven zijn voedselomgevingen van grote culturele en sociale betekenis. Deze studie bespreekt op basis van academische literatuur en een aantal voorbeelden het concept ‘gezonde en duurzame voedselomgeving’ als basis voor beleid.

Lees hier het rapport Naar gezonde en duurzame voedselomgevingen (2020)

Voedselomgevingen in kaart en beeld (2021)

We lrapport Voedselomgevingen in kaart en beeldeven momenteel in omgevingen waar bijna overal smaakvol en goedkoop voedsel aanwezig is, waardoor we continu verleid worden tot het consumeren van (vaak calorierijk) eten en drinken. Werken aan voedselomgevingen die de keuze voor een gezond én milieuverantwoord voedingspatroon bevorderen, maakt dan ook een essentieel onderdeel uit van een coherent voedingsbeleid. Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in wat de voedselomgeving is (hoe ziet die eruit), hoe de voedselomgeving het consumptiegedrag van mensen beïnvloedt en hoe het beleid hier kan op inspelen. Om impact te hebben op gezonde én milieuverantwoorde voedingspatronen is het belangrijk om in te zetten en te werken op voedselomgevingen.

De voedselomgeving wordt in dit onderzoek onderzocht op basis van haar ruimtelijke kenmerken door twee case studies stad Gent en stad Sint-Truiden. Aan de hand van verschillende ruimtelijke indicatoren wordt onderzocht hoe een voedselomgeving zich kan manifesteren in de ruimte oftewel welke impact voedselomgevingen hebben op de ruimtelijke context. Aan de hand van ruimtelijke gezondheids- en milieuindicatoren (i.h.b. milieu-verantwoord/milieu-impactindicatoren) werden er concrete ruimtelijke interventies geformuleerd en aanbevelingen gedaan om zo gezonde en milieuverantwoorde voedselomgevingen mee vorm te geven. Naast het onderzoek naar de link tussen de voedselomgeving en het consumptiegedrag, wordt in samenspraak met de betrokken lokale overheden onderzocht op welke manier deze ruimtelijke interventies concreet uitvoering kunnen krijgen. Hoe kunnen de aan bod gekomen ruimtelijke interventies concrete én haalbare antwoorden bieden op de hiaten en barrières in de regelgeving?

 

voedselomgeving Gent.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: voorbeeld van een voedselomgeving: Dendermondsesteenweg en het Antwerpenplein in Gent (pp. 74-75) en (klik op de afbeelding om het te vergroten)

Lees hier het rapport Voedselomgevingen in kaart en beeld (2021)