VLAREM-wijziging - Publieke consultatie ontwerpteksten - Inspraak van 19/07/2021 t/m 30/08/2021

  • 19 juli 2021

Publieke consultatie ontwerpteksten wijzigingsbesluit VLAREM III voor wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen

Om eenieder de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van dit ontwerpbesluit, wordt de integrale regelgevende tekst en de bijhorende toelichting via deze website bekend gemaakt. De teksten zijn te raadplegen via volgende links:

Opmerkingen geven kan per mail en per brief. De contactgegevens en bijkomende informatie zijn te terug te vinden via het inspraakportaal.

De inspraakperiode loopt van 19/07/2021 tot en met 30/08/2021.