VLAREM

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (roepnaam VLAREM) is het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuvergunningsdecreet en bestaat uit twee delen: VLAREM II en III.

Het hoofddoel van VLAREM is het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s van bedrijven en handelszaken. Het bevat een indelingslijst (Bijlage I VLAREM I) waarin verschillende bedrijfsactiviteiten beoordeeld worden op hun impact op het milieu.(denk aan het opslaan van afval, de productie van chemicaliën, het veroorzaken van geluidshinder, verbrandingsprocessen etc...). 

Op basis van hiervan maakt VLAREM onderscheid tussen drie klassen van inrichtingen waarbij de eerste klasse wijst op de sterkste milieubelasting.

Overzicht regelgeving

Ben je een klein bedrijf en weet je niet of je tot klasse 1, 2 of 3 behoort? Of bij welke instantie je jouw aanvraag moet indienen? 

Gebruik de VLAREM-wegwijzer >

Contacteer ons

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)
02 553 11 71 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)