Vlaanderen Breekt uit homepagina

Oproep: groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte

Met deze oproep wil het Departement Omgeving grote én kleine steden en gemeenten in Vlaanderen warm maken om een voorbeeldfunctie op te nemen in het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie. Er is 15 miljoen euro voor 15 projecten voorzien.

Meer over de oproep groenblauwe dooradering

Foto Standaert-site Gent : Atelier Arne Deruyter, AE-architecten, m u r m u u r architecten, Carton123 architecten H110 architecten en ingenieurs  

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%.   Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit.  

Vlaanderen breekt uit! 

Daarom breekt Vlaanderen uit! Ontharden zorgt voor meer ruimte voor natuur en voedselproductie, minder wateroverlast, koelere steden, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat. Zo zetten we in op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, en zetten we een stap naar een klimaatrobuuster en leefbaarder Vlaanderen.   

Ontharden is het fysisch wegnemen van verharding op het terrein: het afbreken van een gebouw of het verwijderen van asfalt, zodat de bodem weer doorlaatbaar wordt en verschillende andere natuurlijke functies weer toelaat. 

Verharde ruimte is ruimte die ingenomen wordt door bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parkings, terrassen en opritten, die een aantal natuurlijke functies van niet-verharde ruimte verstoren. 

Overzicht proeftuinen ontharding Vlaanderen