Vlaamse Regering

BESLISSINGEN VLAAMSE REGERING

  • 30 november 2016: Goedkeuring Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

  • 18 december 2015: Kennisname van het verslag van de vergadering van de voorzitters van de werkgroepen.

  • 24 april 2015: Goedkeuring conceptnota goed waarmee een geactualiseerde procesaanpak bekrachtigd wordt. Dat is de basis voor het traject naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het partnerschap is verruimd en het proces kent een betere lokale inbedding om de realisatiegerichtheid te versterken. 

  • 4 mei 2012: Goedkeuring Groenboek Beleidsplan Ruimte

  • 28 januari 2011: Goedkeuring startnota als kader voor de opstart van het proces tot opmaak van een Beleidsplan Ruimte. Het plan van aanpak voorziet ondermeer in de oprichting van een kernteam met afgevaardigden van de relevante ruimtebehoevende beleidsvelden en de aanstelling van een expert-projectleider.

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling