Vlaams minister van Omgeving investeert 1,8 miljoen euro in verschillende strategische projecten, die zorgen voor meer groen, minder verharding, sterkere steden en een toegankelijkere natuur in Vlaanderen

  • 23 december 2021

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert 1,8 miljoen euro in verschillende strategische projecten, die zorgen voor meer groen, minder verharding, sterkere steden en een toegankelijkere  natuur in Vlaanderen. Door gronden en constructies aan te kopen, kunnen op het terrein noodzakelijke ingrepen worden gedaan en worden plannen ook effectief omgezet in de praktijk. De financiële ondersteuning wordt verleend aan de provincie Antwerpen en de steden en gemeenten Boechout, Boortmeerbeek, Lier, Linter, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Tervuren, Vorselaar en Zoutleeuw.

Eén van de pijlers van minister Demir haar beleid om de openruimte in Vlaanderen toegankelijker  en robuuster te maken en een bouwshift te realiseren betreft de zogenaamde strategische projecten. Via gerichte aankopen van gronden of infrastructuren kunnen zo missing links tussen belangrijke gebieden worden weggewerkt, kan verharding worden aangepakt, of kan de natuur toegankelijker worden gemaakt voor omwonenden en natuurliefhebbers. Dankzij deze strategische projecten kunnen de gebiedscoalities, die op het terrein de handen in elkaar slaan, ook hun lokale projecten verder uitvoeren.

"Jaar na jaar wordt het belang van robuuste en toegankelijke open ruimte en natuur duidelijker. Om in te ontspannen, maar evengoed om ons te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. In heel Vlaanderen werken we op het terrein met vele partners samen om te zorgen voor meer openruimte, minder verharding, toegankelijke toegangspoorten tot onze natuur, enzovoort. Met deze investering geven we de vele partners op het terrein de mogelijkheid om hun projecten verder uit te werken", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Minister Demir maakt nu bijna 2 miljoen euro vrij om gronden of constructies aan te kopen om ze vervolgens te kunnen inpassen in de verschillende regionale en lokale plannen van de gebiedscoalities.

In totaal gaat er 136.020 euro naar de provincie Antwerpen en de gemeente Boechout voor de aankoop van gronden in de Molenbeekvallei, in de Antwerpse Zuidrand. De aanpak maakt een breed sociaal project mogelijk en de inrichting zal bijdragen aan een voedselbos, het herstel van natte natuur, waterretentie en verbetering van de toegankelijkheid voor de Molenbeekvallei tussen de Boshoek en de bossen van Ranst.

Er gaat 300.000 euro naar de gemeente Boortmeerbeek voor de aankoop van de Molensite en de percelen aan de Audenhovenlaan. De sites worden verder gevrijwaard en planologisch beschermd, er wordt een duurzaam toekomstperspectief uitgewerkt, de ecologische waarden krijgen een flinke boost, de bewoners krijgen toegang tot een stukje buurtgroen in de kern, een ontbrekend deel in de verbinding tussen bestaande recreatieve verbindingen van de Weesbeek wordt gerealiseerd en de molen kan worden bewaard als een markant erfgoedelement.

44.000 euro gaat naar de stad Lier voor de aankoop van percelen in het landschapspark Pallieterland. De verwerving biedt enerzijds de mogelijkheden om trage wegverbindingen naar de achterliggende wijken mogelijk te maken, en anderzijds zorgt het voor de verbinding met de Ringdijk. Het perceel kan ingericht worden met kleine landschapselementen en wandellussen.

130.500 euro gaat er naar de gemeente Linter voor het Getestrand, Waterhof en voetbal. De inrichting van deze drie strategische locaties brengt de thema’s ‘dorpskwaliteit’ en ‘valleilandschappen’, letterlijk dichter bij elkaar. Met verwerving kunnen onderdelen van de ruggengraten ‘Het Groene Spoor’ en de Dormaalbeek’ verwezenlijkt worden. Die twee groenblauwe linten doorkruisen de streek.

In totaal gaat 558.100 euro naar de stad Mechelen voor de aankoop van het Bos van Loos en de verwerving van gronden langs de Ragheno-site ter hoogte van de Bautersemstraat. Het Bos van Loos, ook gekend als ‘het hof van Betzenbroeck’, is een kasteeldomein gelegen ten zuidoosten van het stadscentrum van Mechelen, in de Sint-Albertuswijk van deelgemeente Muizen. Deze aankoop heeft tot doel de positie binnen het groenblauw netwerk in en rond de stad te versterken en biedt een antwoord op de nood aan toegankelijke groene ruimte. Daarnaast wordt een cluster percelen verworven om een eiland in de Ragheno-site te realiseren en zo de nieuwe wijk te ontsluiten en met een mooie open boulevard aan te takken op de Arsenaalverbinding.

Er gaat 44.725 euro naar de gemeente Sint-Katelijne-Waver voor de aankoop van het Pasbrugbos. Het Pasbrugbos zal een belangrijke groenpool en luwteoase worden in de wijk Pasbrug, een dichtbevolkte wijk op de grens van Sint-Katelijne-Waver. De percelen worden na de aankoop als natuurgebied ingericht, opgewaardeerd en opengesteld als groene schakel in de Vrouwvliet-vallei.

428.100 euro is gereserveerd voor de gemeente Tervuren voor de aankoop van een perceel in de  Hertenbergstraat. Het perceel is één van de laatste onbebouwde plekken tussen het dorp Tervuren en het Zoniënwoud. Het gebied is dan ook strategisch gelegen omwille van de verbinding tussen het grootschalig boscomplex en de bovenloop van de Voer.

Er gaat 45.000 euro naar de gemeente Vorselaar voor percelen in het hefboomproject Graafweide Schupleer. De verwervingssubsidie draagt bij tot belangrijke ruimtelijke doelstellingen: het realiseren van publiek toegankelijke trage verbindingswegen, ontharding van het valleisysteem door het verwijderen van weekendverblijven, visvijvers en paardenstallingen én de uitbreiding van natuur- en bosgebied ter realisatie van Natura 2000-doelen.

76.300 euro is voor de stad Zoutleeuw, voor een verwerving binnen het project Spaanse Citadel. Het stadscentrum van Zoutleeuw wordt regelmatig met zware wateroverlastproblemen geconfronteerd: het centrum bevindt zich in een kwelgebied en aan de samenvloeiing van vele kleine en grotere waterlopen zoals de Kleine Gete en de Dormaalbeek. De aankoop in een natuurlijk overstromingsgebied is bepaald in nauw overleg met de omwonenden en landbouwers die regelmatig getroffen worden door de wateroverlast.

Meer info

Persinfo

Brigitte Borgmans 
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be