Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad:

Voor elke maatregel uit het definitief Vlaams Energie-en Klimaatplan 2021-2030 zal op korte termijn een entiteit worden aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregel.

Opvolgpanel klimaat

De Vlaamse Regering stelde in 2019 een opvolgpanel aan voor het VEKP 2021-2030. Het opvolgpanel klimaat bestaat uit experten uit verschillende disciplines met Gerard Govers (vice-rector KULeuven) als voorzitter. Het panel moest:

  • beoordelen in welke mate de reeds besliste klimaatmaatregelen uit het ontwerp VEKP bijdragen tot het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse Regering;

  • onderzoeken welke concrete bijkomende maatregelen de Vlaamse Regering zou kunnen opnemen in het definitieve VEKP.

De twee adviezen van dit panel en de samenvattende PowerPoint kan u hier downloaden:

Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan indient bij de Commissie voor de periode 2021-2030:

Contacteer ons

Team klimaat