Vlaams Adaptatieplan

Klimaatverandering laat zich de laatste decennia reeds duidelijk voelen, ook in Vlaanderen met een stijging van de zeespiegel, hogere (gemiddelde) temperatuur met hogere kans op hittegolven, langere periodes van droogte (in de zomer), meer (winterse) neerslag en verhoogde kans op hevig onweer. Het Vlaams Adaptatieplan heeft tot doel een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering, de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhogen en ons zo goed mogelijk aan te passen aan de te verwachten effecten. Het Vlaams Adaptatieplan maakt deel uit van het Vlaams Klimaatsbeleidsplan 2013–2020.

Klimaatverandering in Vlaanderen en België

In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? Het MIRA "Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen" zet het allemaal op een rij. Bekijk het samenvattend filmpje, lees het rapport online, of bestel een papieren versie.

Klimaatverandering in Europa

Het Europees Milieuagentschap (EMA) publiceerde op 25 januari 2017 het rapport "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016" waarin de actuele trends en gevolgen van klimaatverandering in de verschillende Europese regio’ s worden beoordeeld. De waargenomen klimaatveranderingen hebben nu al uiteenlopende gevolgen voor ecosystemen, de economie en de gezondheid en het welzijn van mensen in Europa. Volgens dit rapport zullen betere en effectievere aanpassingsstrategieën, beleidslijnen en maatregelen van cruciaal belang zijn om deze gevolgen te verzachten.

Contacteer ons

Team klimaat