Vlaams adaptaptieplan 2013-2020

Het beleid in Vlaanderen zet in  op zowel mitigatie als adaptatie van klimaatverandering:

  • Mitigatie: tegengaan of beperken van klimaatverandering door de broeikasgasuitstoot te verminderen.
  • Adaptatie: aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering.

Departement Omgeving is verantwoordelijk voor het klimaatadaptatieplan.

Klimaatverandering laat zich de laatste decennia reeds duidelijk voelen, ook in Vlaanderen met een stijging van de zeespiegel, hogere (gemiddelde) temperatuur met hogere kans op hittegolven, langere periodes van droogte (in de zomer), meer (winterse) neerslag en verhoogde kans op hevig onweer. Het Vlaams Adaptatieplan heeft tot doel een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering, de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhogen en ons zo goed mogelijk aan te passen aan de te verwachten effecten.

Download het adaptatieplan

pdf bestandVlaams Adaptatieplan (1.57 MB)

 

Contacteer ons

Departement Omgeving
02 553 80 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)